Проектное дело

Сипаттама: Сәулет-құрылыс жобалауды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару мәселелері, жобалау қызметінің нысандары мен әдістері қарастырылады. Жобалау сатылары мен кезеңдері; құрылыс объектілерінің жобалау жұмыстарының құнын есептеу негіздері; Нормативтік-техникалық және басқа да міндетті талаптар оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқыту мақсаты - болашақ сәулетші мамандарға сәулет-құрылыс жобалауды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайлардағы жобалау қызметінің формалары мен әдістері мәселелері бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды беру.
Міндет
  • Студенттердің жобалау ісін ұйымдастыруға байланысты негізгі мәселелер туралы кәсіби түсінігін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • білуі керек: - сәулетші, жауапты емес, толық емес және толық жауапкершілігі бар мамандардың міндеттерін, ғимаратты ресімдеуден бастап жобалау ісін ұйымдастыру және құрылысы аяқталған объектіні пайдалануға қабылдауға дейін жобалау және оны одан әрі пайдалануға жауапкершілікті
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құрылыстың әртүрлі объектілерінің жобалық жұмыстарының құнын есептеуді жүргізу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Күрделі құрылыста мүдделерді білдіретін жобалық ұйымдар мен органдарда жұмысқа бейімделу. Нормативтік-техникалық және басқа да міндетті талаптарды ескере отырып, күрделі құрылыста қоғамның мүддесін білдіретін ұйымдармен өзара қарым-қатынаста білімді тереңдету.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өзіндік жұмыс барысында жобалық істі ұйымдастыру бойынша алған білімдерін бекіту және практикалық дағдыларды игеру.