Технические средства дизайн-проектирования 2

Сипаттама: Пән екі кәсіби графикалық пакеттерді меңгеруді қарастырады: Adobe Illustrator және Adobe Photoshop. Бағдарлама растрлық және векторлық графикамен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Студенттер оқытылатын пәндер бойынша шығармашылық тапсырмаларды және болашақ мамандығына байланысты әртүрлі шығармашылық тапсырмаларды орындай алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер