Дизайн-проектирование 9

Сипаттама: Пәтер дизайны. Интерьер дизайны саласында мамандарды базалық даярлауға арналған. Алынған білім бітірушілерге дизайн – жобаны өз бетінше әзірлеуге ғана емес, сонымен қатар, тиісті түсті гамманы, әрлеу материалдары мен жиһазды дұрыс таңдай отырып, үй-жайдың интерьерін ресімдей отырып, бөлменің жағдайын қайта құруға, жөндеуге және таңдауға тікелей қатысуға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер