Энергия үнемдеу бойынша есептерді шешу методологиясы

Сипаттама: Пән энергияны үнемдейтін заманауи технологияларды, жылу энергетикада энергия үнемдеу әлеуетін бағалау, өнертапқыштық міндеттерді шешуде блокты-иерархиялық тәсілді, жылутехникалық үрдістердің параметрлерін оңтайландыру міндеттерінің сипаттамасын, оңтайландыру міндеттерінің нысандарын сипаттау аспектілері, құрылымдық синтез және параметрлік оңтайландыру, энергия үнемдеу бойынша есептерді шешу үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдалану қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер