Қазандық агрегаттарынан шығатын қалдықтарды азайтудың заманауи әдістері

Сипаттама: Пән қазандық агрегаттарынан атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуын жану процесін ұйымдастырудың технологиялық әдістерімен, сондай-ақ шаңды аулаушы және газдан тазартатын жабдықтарды қолдану жолымен кемітуді зерттейді. Ол осы технологиялардың дамуы, қазіргі заманғы жағдайы және жетілдіру болашағын қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер