https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence

Құжаттар 2020 жылдың 20 қаңтарына дейін қабылданады. Мәліметтерді мүдделі тараптарға таратуды өтінемін.