Магнетит

Magnetite

Физикалық қасиеттері
Түсі Темір-қара
Сызат түсі Қара
Жылтырлығы Метал
Қаттылығы 5,5–6,5
Жіктілігі Жетілмеген
Сынықтылығы Ұлу-қабыршақты
Сингониясы Кубтық

Пайдалануы: Темір кені (72,4% темір).

Кенорындар: Қазақстанда Кен төбе, Қостанай, Атансор, Ұлытау кендері тағы басқа.