Инновацияның экономикасы 1 жыл

  • Шет тілінен тест
  • Оқуға дайындық тесті
  • Пән бойынша тест - экономикалық теория және макроэкономика

Жетістікке жету және бәсекеге қабілетті болу үшін, магистранттар үшін ең алдымен инновациялық ортаның құрылымын, экономикалық қатынастарды терең білу, экономикалық даму үрдістерін дұрыс талдай білу, олардың оң және теріс салдарын объективті бағалау, сонымен қатар кәсіпорындар мен тұтастай экономиканың дамуын болжай білу қажет. Елдің тиімді әлеуметтік-экономикалық дамуы және қайта құруларды мемлекеттік басқару Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік, экономикалық, демографиялық және басқа да әлеуметтік құбылыстар мен үрдістерді туралы толық және сенімді статистикалық ақпаратты уақытылы алу және талдау қажеттілігімен байланысты. «Инновация экономикасы» білім беру бағдарламасының мақсаты - экономиканың барлық салаларындағы әртүрлі деңгейдегі кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік органдардың үнемі өзгеріп отыратын жұмыс жағдайларын талдай алатын магистрлерді даярлау.

 

 

Оқуды аяқтағаннан кейін магистратураның түлегіне 7M04101 «Экономика инновациялары» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және менеджмент магистрі академиялық дәрежесі беріледі.