Қаржы талдаушысы 2 жыл

Шет тілінен тест

Оқуға дайындықты анықтау тесті 

Пән бойынша тест - Экономикалық теория және Макроэкономика

Білім беру бағдарламасының мақсаты - Қазақстанның мемлекеттік қаржысын, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысын, сондай-ақ ұлттық экономикадағы ғылыми-зерттеу, кеңестік және аналитикалық қызметті ұйымдастырумен, жоспарлаумен, реттеумен, басқарумен және басқарумен байланысты кәсіптік қызмет саласында іргелі білімі мен практикалық дағдылары бар жаңа формациядағы маман даярлау.

Білім беру бағдарламасының күтілетін нәтижесі: бәсекеге қабілетті және еңбек нарығында сұранысқа ие, динамикалық өзгеретін әлеуметтік және кәсіби еңбек жағдайларына тиімді бейімделе алатын, кәсіби бағыттарын дамытудың сипаты мен бағытына конструктивті әсер ете алатын негізгі кәсіби функцияларды жүзеге асыруға жоғары деңгейдегі қаржы талдаушыларын шығару, ұйымдастыру және басқару дағдылары бар қызмет.

Оқуды аяқтағаннан кейін магистратураны бітірушіге 7M04108 «Қаржы талдаушысы» білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі.