Оқу үрдісін ұйымдастыру

Факультетте мамандарды дайындау бакалавриаттың 9 бағыты, магистратураның  9 мамандығы және докторантураның 4 мамандығы бойынша жүзеге асырылады.

Кафедра Бакалавриат Магистратура Докторантура PhD

Ақпараттық технологиялар

5B070300 – Ақпараттық жүйелер

5В070400 – Есептеуіш және техника  бағдарламалық қамтамасыз ету

6M070300 – Ақпараттық жүйелер

6M070400 – Есептеуіш техника  бағдарламалық қамтамасыз ету

6D070300 – Ақпараттық жүйелер

Аспап жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру

5B070200 – Автоматтандыру және басқару

5B071600 – Аспап жасау

5B071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

6M070200 – Автоматтандыру және басқару

6M071600 – Аспап жасау

6D070200 – Автоматтандыру және басқару

Энергетика

5B071700 – Жылу энергетикасы

5B071800 – Электр энергетикасы

6M071700 – Жылу энергетикасы

6M071800 – Электр энергетикасы

 

Техникалық физика және материалтану

5B072300 – Техникалық физика

6M072300 – Техникалық физика

6D072300 – Техникалық  физика 

Математикалық және компьютерлік үлгілеу

5B070500 – Математикалық және компьютерлік үлгілеу

6M070500 – Математикалық және компьютерлік үлгілеу

6M060100 – Математика

6D060100 – Математика