Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07104 - Электроэнергетика
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазіргі заманғы нарық пен халықаралық стандарттар талаптарына жауап беретін, Қазақстан Республикасының энергетикалық секторы үшін еңбек нарығында жоғары білікті, заманауй жоғарғы оқу орнына және ғылым талаптарына сәйкес келетін мамандарды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Түлектердің кəсіби қызметінің саласы - бұл процестерді жүзеге асыратын элементтерді, аспаптарды жəне жүйелерді өндіру, беру, тарату, трансформациялау, электр энергиясын қолдану, энергия ағынын бақылау, өндіру жəне өндіру үшін адам қызметінің əдістері мен əдістерінің жиынтығы.
Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіптік қызметтің объектілері дәстүрлі энергия көздеріне негізделген электр станциялары, электр станциялары мен кешендер болып табылады; электр машиналары, трансформаторлар, электромеханикалық кешендер және жүйелер, оның ішінде бақылау және реттеу; электр және электрондық құрылғылар, электромеханикалық және электрондық құрылғылар кешендерi мен жүйелерi, энергия ағындарын басқарудың автоматты құрылғылары мен жүйелерi; электржетек және экономиканың әртүрлі секторларындағы механизмдер мен технологиялық кешендерді автоматтандыру; электр тасымалдаудың әр түрлі түрлері және көлік жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету құралдары; автоматтандырылған электр жүйелері, түрлендіргіштер, энергияның электржетегі, технологиялық және қосалқы қондырғылар, оларды автоматтандыру, бақылау және диагностика жүйесі; нормативтік-техникалық құжаттаманы және стандарттау жүйелерін, сынақ әдістерін және құралдарын және электротехника өнімдерінің сапасын бақылауды, электр жабдықтарын және электрмен жабдықтау жүйелерін, электр қондырғыларын және жүйелерін қамтиды.
Кәсіби қызмет түрлері:


- жобалау-құрастыру;
- жобалау-құрастыру;
- инновациялық;
- өндіріс пен технология;
- ұйымдастырушылық және басқарушылық;
- ғылыми зерттеу;
- білім беру.
Кәсіби қызметінің функциялары:

Электр станциялары мен қосалқы станциялардың, электр жүйелері мен желілерінің, релелік қорғанысты және электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыруды, түрлі салалардың кәсіпорындарын электрмен жабдықтауды, ауылшаруашылық кәсіпорындарын электрмен жабдықтауды, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін . электр энергиясы, электромеханика, электр оқшаулау және кабельдік технологиялар, электротехникалық перестановок және жүйелер, жарықтандыру және жарық көзі жетегі және автоматтандыру жүйелері;техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, пайдалану, жетілдіру, жаңғырту және жетілдіруді жүргізеді және бақылайды.

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Біртұтас жүйенің ғылыми көзқарастарына негізделген әртүрлі жағдайларды бағалау және басқару шешімдерін қабылдау мүмкіндігі Философиялық және индустриалдық мазмұнды, пікірталас әдістерін және полемиканы қабылдау және талдау дағдыларын меңгеру
Ой-пікірді дұрыс айта білу үшін өндірістік және әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін ақылға қонымды түрде қорғау
2. Қазіргі заманғы коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада халықаралық мәдени-танымдық коммуникацияны жүзеге асыру мүмкіндігі Кәсіби қызметті тиімді түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
Ақпараттық технологияны пайдалана отырып ақпаратты іздеу және өңдеу
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау қабілеті Әлеуметтік-өнімді ортада тұтастық тұлғаны қалыптастыруға үлес қосатын және жеке жауапкершілікті арттыратын білімді көрсету
Әлеуметтік жүйелердің тапсырмаларды шешу аспектілерінің тиімділігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Электромагниттік өріске негізделген түрлі сәулет жүйелерінің жұмыс істеуі туралы негізгі білімді білу Электр энергетикасы саласындағы техникалық шешімдердің орындылығы мен сенімділігін талдай білу
5. Әртүрлі дереккөздерден және дерекқордан ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдай білу, ақпаратты, компьютерлік және желілік технологияларды қолдана отыра қажетті форматта көрсете білу Мамандыққа сәйкес компьютерлік және ақпараттық технологияларды пайдалана білу
Инженерлік есептерді шешу кезінде математикалық талдау әдістерін қолдану; құбылыстар мен процестердің физикалық мәнін анықтау
6. Электр энергетикасы саласындағы зерттеулер менжобалауды жүргізу мүмкіндігі Электроэнергетика саласында теориялық және эксперименталды зерттеулер жүргізу мүмкіндігіне ие болу
Электр энергетика саласында жобалау дағдыларын қолдану
7. Электр энергия саласында инновациялар жасау мүмкіндігі Электр энергетикасы саласындағы рационалды техникалық шешімдерді әзірлеу
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері