Физико-химические основы и технология композиционных материалов

Сипаттама: Пән композициялық материалдардың негізгі түрлерімен және оларды өнеркәсіпте алу технологияларымен, сондай-ақ композициялық материалдарды дайын бұйымдарға қайта өңдеудің негізгі аспектілерімен байланысты сұрақтар шеңберін қамтиды. Бұл үшін курста композициялық материалдардың қасиеттері мен құрылысы, берілген сипаттамалары бар композициялық материалдарды жобалау және есептеу тәсілдері және олардың негізінде объектілер қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер