Органическая химия и полимеры

Сипаттама: Органикалық қосылыстар мен олардың өзгеру заңдарын, сондай - ақ химиялық байланыстармен қосылған және басты тізбекте көміртегі атомдары, сондай-ақ оттегі, азот және күкірт бар қайталанатын мономерлік буындардан немесе молекулалық топтардан тұратын синтетикалық және табиғи полимерлердің химиялық қасиеттерін зерттейді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер