Пробоотбор на обогатительных фабриках

Сипаттама: Сынамаларды іріктеудің жалпы принциптері қарастырылады. Сынамаларды іріктеу кезеңдері: партияны жалпы тексеру; іріктемелерді немесе нүктелі сынамаларды іріктеу (бір объектіде сапаны сипаттайтын бір рет алынған сынама); біріктірілген сынама жасау (белгілі бір қатынаста араластыру жолымен бірнеше нүктелі сынамаларды біріктіру есебінен және ізделетін сипаттамалардың орташа мәні бар).

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер