Радио- и светодальномерные измерения

Сипаттама: Курс радио- және жарық қашықтық өлшеулердің физикалық негіздерімен, өлшеулерді өндіру кезінде туындайтын қателіктермен, оларды жоюмен, қажетті дәлдікті қамтамасыз етумен радио - және жарық қашықтық өлшеулерді өндірумен, радио- және жарық қашықтық өлшеулерді метрологиялық қамтамасыз етумен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Изучение физических основ радио- и светодальномерных измерений, технологии измерения при геодезическом обеспечении проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений.
Міндет
 • Радио- және жарыққашық өлшеулер өндірісінің әдістемесін оқып тану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • . Геодезиялық өлшеулер үшін қолданылатын ғарыштық геодезияның техникалық құралдарын, геодезиялық, фотограмметриялық және картографиялық аспаптарын, ақпаратты автоматтандырылған өндеу кезінде есептеуіш техникасын және құралдарын, олардың нәтижелерін математикалық өңдеуді білу, сонымен қатар карталарды құру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазіргі заманға сай технологиялар мен бағдарламаларды қолдану арқылы экономикалық объектілерді геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстар жүргізуде қолдану және қазіргі әдістерді қолдануды үйрету.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі геодезиялық өлшеулерді орындау тәсілдері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен, жабдықтармен және құралдармен, геодезиялық жұмыстарын орындаудың компьютерлік технологиясымен жұмыс дағдылары. Политика дисциплины
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тура және жанама өлшеу әдістері
 • Фазалық қашықтықөлшегіш жұмыс істеу формуласы
 • Қашықтық өлшеудегі электромагнитті толқындардың таралу ерекшеліктері
 • Қашықтық өлшеуішке еңгізілетін аспаптық түзетулер
 • Қашықтық өлшеуіштердің классификациясы. Г топтағы геодезиялық қашықтық өлшеуіштер.
 • Т топтағы жарықтық қашықтық өлшеуіштер
 • П топтағы жарықтық қашықтық өлшеуіштер
 • Радиоқашықтық өлшеуіштер және радиогеодезиялық жүйелер
 • Қашықтық өлшнудегі қателіктер негізі
 • Қашықтық өлшеуішпен пунктегі жұмыстар ерекшеліктері
 • Қашықтық өлшеуіш арқылы алынған мәліметтерді өңдеу
 • Тура және дөрекі әдістер арқылы толық мағлұматты алу әдістемесі
 • Электронды тахеометр құрамындағы жарық қашықтық өлшеуіш
 • Қашықтық өлшеуіштердің тұтыну мүмкіншіліктерін арттыру
 • Қашықтық өлшеуіштердің техникалық сапасын көтерудің жолдары
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Қашықтық өлшеуіштің жұмыс істеу принциптері
 • Радио қашықтық өлшеуіш құрылысымен танысу
 • Жарық қашықтық өлшеуіш құрылысымен танасу
 • Импульстік өлшеу әдісі
 • Фазалық өлшеу әдісі
 • Қашықтықты аралас өлшеу әдісі
 • Электромагниттік толқындар негізінде қашықтықты анықтау
 • СТ5 Жарық өлшеуіш арқылы қашықтықты анықтау
 • Жарық қашықтық өлшеіш арқылы алынған өлшемдердің нәтижелерін өңдеу
 • Лазерлік рулетка арқылы қашықтық өлшеу
Негізгі әдебиет
 • Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение. Учебное пособие для вузов. – М:Академический проект,2008.
 • Ямбаев Х.К., Голыгин Н.Х. Геодезическое инструментоведение. Практикум: Учебное пособие для вузов. – М: «ЮКИС»,2005.
 • Уставич Г.А. Геодезия. Книга 2. ФГБОУ ВПО "СГГА", 2014
 • Спиридонов А.И. Основы геодезической метрологии. - М.: Картгеоцентр-Геоиздат, 2003
Қосымша әдебиеттер