Автоматизация топографо-геодезических работ

Сипаттама: Берілген технологиялар өзара байланысқан электрондық және электронды-оптикалық өлшеу құралдарын пайдалануға негізделген және деректерді беруге арналған бағдарламаларды, ЭЕМ-де өлшеуді, қажетті форматтарды, дисплейдегі түсіру нәтижелерін өңдеуге арналған арнайы бағдарламаларды, сақтауды, сондай-ақ қатты беттерде сандық карталарды басып шығаруға арналған бағдарламалар мен құрылғыларды пайдалануға негізделген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Заманауи геодезиялық аспаптардың, геодезиялық өлшеулерді автоматтандырылған өндеу үшін қолданбалы бағдарламалардың жұмыс істеу принциптерін оқып тану.
Міндет
 • Заманауи геодезиялық аспаптардың функционалды ерекшеліктерін зерттеу.
 • Геодезиялық өлшеулерді автоматтандырылған өндеу үшін қолданбалы бағдарламалардың функционалды мүмкүндіктерін оқып тану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Заманауи геодезиялық аспаптардың функционалды ерекшеліктерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Әртүрлі геодезиялық жұмыстарды жүргізуді істей алу және геодезиялық өлшеулерді автоматтандырылған өндеу үшін қолданбалы бағдарламаларды қолданып алынған геодезиялық өлшеулерді өндеуді істей алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі геодезиялық өлшеулер өндірісінің әдістері туралы және оларды қолданбалы бағдарламалық құралдарда өндеу туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Кешенді мәселелерді шешу кезінде жеке және жауапкершілікті бөле отырып командамен жұмыс істеу қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Заманауи геодезиялық құралдармен және геодезиялық мәліметтерді өндеу үшін бағдарламалық құралдармен жұмыс дағдылары.
Негізгі әдебиет
 • Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-Трэндз,2000
 • Попов И.В., Чикинев М.А. Эффективное использование ArcObjects. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2003
 • Позняк А.С. Алгоритмы и программы для решения типовых геодезических задач. - Минск: БНТУ, 2008
 • Неволин А.Г., Басаргин А.А. Обработка результатов наземного лазерного сканирования. - Новосибирск: СГГА, 2012
 • Ворошилов А.П. Спутниковые системы и электронные тахеометры в обеспечении строительных работ. - Челябинск: АКСВЕЛЛ, 2007