Глобальная экология

Сипаттама: Ғаламдық экология-экология, физика және радиобиология тоғысындағы пән. Пән тіршілік ету ортасына табиғи және техногендік әсерлерді және оның өзгеру себебін талдау кезінде қажет. Экожүйелерде болып жатқан процестерді терең түсінуге көмектеседі. Қоршаған ортада олардың пайда болғанға дейін өзгерістер нәтижелерін алуға ықпал етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • қоршаған жүйеге кешенді антропогендік әсер ету ерекшеліктері бойынша қажетті теориялық білім беру. Техногенді әсерлердің ерекшеліктерін есепке алу, жалпы өмір сүру ортасы мен биосфераға жүктемені есептеу бойынша теориялық негіздерді қалыптастыру
Міндет
  • - Студенттердің даму заңдылықтары мен қасиеттерін зерттеу; - Студенттердің бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру шараларын зерттеу; - Студенттердің табиғи ресурстарды қорғау, тиімді пайдалану және оларды молықтыру саласындағы халықаралық ынтымақтастық туралы құжаттарды зерделеуі. - Биосферадағы жалпы заңдылықтарды студенттердің зерттеуі, - Студенттердің СО оптимумын сақтаудың жалпы тәсілдерін зерделеуі