Инженерные методы защиты атмосферы

Сипаттама: Пән атмосфераны қорғаудың физикалық-химиялық үрдістерінің негізгі әдістері мен заңдылықтарын, шаңды-газды тастандыларды тазалаудың негізгі технологияларын, атмосфералық ауаны зиянды заттардан қорғаудың физикалық принциптерін, атмосфераға шығарылатын өнеркәсіптік шығарындыларды тазалаудың физикалық-химиялық үрдістерін оқытады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер