Экологическая экспертиза, сертификация и аудит

Сипаттама: Пән экологиялық сараптама мен аудит туралы заңнама негіздері мен студенттердің жобалық материалдармен, нормативтік құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруды қарастырады. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың сараптамалық қорытындысын әзірлеу, шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалауды жүргізуді үйретеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер