Стандартизация и сертификация

Сипаттама: Курс стандарттаудың, сертификаттаудың құқықтық негіздері мен нормативтік базаларын, практикалық стандарттау негіздерін, оқу үрдісінде, ғылыми-зерттеу жұмыстарында және инженерлік практикада сертификаттауды үйретеді. Өнімнің сапасын бақылау әдістері мен құралдарын, өнімді стандарттау мен сертификаттауды ұйымдастыру мен технологиясын, өнімді бақылау, сынау және қабылдау ережелерін, техникалық регламенттер мен стандарттарды және басқа да нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу, бекіту және енгізу тәртібінің мәселелерін қарастырады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер