Стандартизация, сертификация и метрология в производстве строительных материалов

Сипаттама: Студенттерде құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру технологиясындағы Стандарттау, сертификаттау және метрология рөлі туралы түсінік қалыптастырады; Стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша әртүрлі инженерлік міндеттерді шешу үшін қажетті білім береді, нормативтік-техникалық құжаттарды құрастыру дағдысы, өнімді сертификаттау тәртібі туралы түсінік береді

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер