Использование отходов промышленности в производстве строительных материалов

Сипаттама: Пәнді оқу барысында студенттер өнеркәсіп қалдықтарын құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру үшін шикізат материалдары ретінде қолдану мүмкіндігін зерттейді . Студенттерде материал сыйымдылығын төмендету, отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу, технологиялық процестерді қарқындату мәселелерінде білім мен дағды қалыптасады. Сондай-ақ қоршаған ортаны техногендік қалдықтардан қорғауды ұғыну.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Құрылыс материалдарын өндіру саласында техногендік материалдарды пайдалану бойынша студенттердің білім алуы.
Міндет
  • Техногендік материалдар мен оларды қайта өңдеу үшін қазіргі заманғы технологияларды байланысу жергілікті көздерін талдау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Автоклавты материалдар технологиясын, қабырға материалдары мен толтырғыштарды білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Техногендік қалдықтарын қайта өңдеу бойынша заманауи технологиялық желісін тауып, жүзеге асыру мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Олардың технологиялық процестердің экономика мен экологиясын талдай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қазіргі заманғы өңдеу әдістерін табу үшін ақпарат көздерінің түрлі қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оқыту барысында алған дағдылары дербес технологиялық процестерді әзірлеу және жүзеге асыру мүмкіндік береді.
Негізгі әдебиет
  • Ласкорин Б.Н. Безотходная технология в промышленности. М.: Стройиздат, 1986 г. - 115 с.
  • Переработка шлаков цветной металлургии. М.: Металлургия, 1977 г. - 157 с.