Химия строительных материалов

Сипаттама: Химия бөлімдерінің жалпы теориялық аспектілерін: физикалық, коллоидтық, аналитикалық, силикаттардың физикалық химиясын, органикалық және жоғары молекулалық қосылыстар. Кремний органикалық қосылыстарды қарастырады: құрылысы, құрамы, қолданылуы. Полимерлерді алу тәсілдері және химиялық қасиеттері. Курсты оқу зертханалық жұмыстарды, жаттығуларды орындаумен, типтік және шығармашылық есептерді шешумен сүйемелденеді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер