Метрология

Сипаттама: Пәннің мақсаты: өлшеу әдістерін, өлшеу қателіктерін және оларды азайту әдістерін зерттеу, өлшеу нәтижелерін өңдеу; әртүрлі өлшеу құралдарының құрылысы мен жұмыс принципі туралы негізгі мәліметтерді алу; өлшеу құралдарын практикалық қолдану мен қателерді теориялық есептеудің нақты дағдыларын игеру; стандарттау және сертификаттаудың мақсаттары мен міндеттерін өлшеудің біркелкілігін қамтамасыз ету негіздерімен танысу.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер