Базы данных и экспертная оценка

Сипаттама: Білім алушылар деректер қорының құрылымын, құрамын және әзірлеу тәсілдерін зерделейді, өнім сапасының сараптамалық жүйесін құру критерийлері мен бағалауын зерттейді. Деректер базасын және өнім сапасының сараптамалық жүйесін құруда практикалық дағдыларды меңгереді; нәтижелерді статистикалық өңдеу үшін деректер базасын пайдалану

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер