2-ші өндірістік практика

Сипаттама: Оқытылатын мамандық бойынша кәсіби қызметтің практикалық дағдыларын меңгеру. Нақты жобалау жағдайында сабақтас облыстардың мамандарымен өзара іс-қимыл жасау тәжірибесі және кезеңдік сәулеттік жобалау туралы түсінік алу, болашақ дипломдық жобалау үшін материалдар жинау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер