Су ресурстарын қорғау мен кешенді пайдалану

Сипаттама: Су ресурстарын пайдалануды есепке алу және бақылау; су ресурстарын басқару, су объектілерін қорғау және бақылау жөніндегі іс-шараларды негіздеу және жоспарлау және нормативтік базаны әзірлеу; су ресурстарын ұтымды пайдалану әдістерін әзірлеу; су объектілерін пайдалануға кешенді көзқарасты негіздеу объектілер сияқты бағыттары бойынша білім қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Индустриялды дамуының заманауи жағдайында ғылым, білім өндіріс пен білім беру қызметтеріне су ресурстары мен суды қолдану саласында бәсекеге қабілетті түлектерді дайындау
Міндет
  • Су шаруашылығы кешені құрылымының, су пайдаланушылар мен су қажетсінушілер құрылымының білімдерін игеру. Әр су пайдаланушының кері әсерлерін ескере отырып, су ресурстарын кешенді пайдалану мәселелерін шешуді білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жаратылыстану пәндері (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) саласындағы базалық білімін меңгеру, кең ой-өрісті және ойлау мәдениетімен жоғары білімді жеке тұлғаларды қалыптастыруға жағдай жасау
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Ғылым мен техникалардың әртүрлі саласынан білім интеграциялары негізінде сумен қамту және суларды бұру жүйелерін жобалау қабылеттілігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Команда мүшелері немесе жетекші ретінде, су ресурстары мен суды жеке қолдану саласындағы соңғы жетістіктер негізінде пән аралық жобаларды тиімді шешу қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өздігінен тұрақты кәсіптік жетілуге ынталану
Негізгі әдебиет
  • 1 Су шаруашылық кешенін жобалау / Ә.К. Зәуірбек, М. Маханов : Оқу құралы. Тараз 2003; 2 Комплексное использование водных ресурсов: Учебник для вузов по специальности «Водоснабжение и водоотведение»/ С.В. Яковлев, И.Г. Губий, И.И. Павлинова, - М: Высшая школа, 2008; 3 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (с изменениями и дополнениями), Астана 4 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Астана; 5 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения" № 3.02.003-04 от 28 июня 2004 года N 506