Суды тазалаудың технологиясы және техникасы

Сипаттама: Қалалар мен елді мекендердің табиғи және сарқынды суларын тазарту әдістерін, су дайындау теориясы мен практикасының жағдайын зерттеу. Табиғи және сарқынды суларды тазарту технологиясының рөлі мен маңызы. Суды тазарту үрдісінің технологиялық сұлбалары және аппаратуралық рәсімделуі. Суды тазалауға арналған құрылыстардың технологиялық жұмыс режимдері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер