Арна гидравликасы

Сипаттама: Пән арналық ағындардың статика, кинематика және динамика заңдарын оқытады. Арнаның іс-қимыл қимасының элементтері оқытылады. Арнада ағынның біркелкі қозғалу заңдары туралы түсінік береді. Ағынның біркелкі емес қозғалысының пайда болу шарттары оқытылады. Арнада орналасқан құрылыстарды гидравликалық есептеу дағдыларын қалыптастырады

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жасанды арналардың түрлерін және оның көлденең қимасының гидравликалық элементтерін анықтауға, ұтымды қималарды анықтауға және каналдарды есептеуге үйрету.
Міндет
  • Ашық арналардың судың жатық өзгеретін айнымалы қозғалысының негзгі дифференциалдық теңдеуін, арнаның көрсеткіштік заңын, бейпризмалық арналардағы ағынның еркін бет кескінін Чарномский әдісімен тұрғызуды білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жасанды арналардың түрін және олардың гидравликалық элементтерін есептей білу. Бахметов заңын және әдісін қолдана білу. Табиғи арналардағы ағынның еркін кескінін анықтау әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Алған білімдерін гидротехникалық ғимараттарды және құрылымдарды жобалауда қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жасанды және табиғи арналардағы сұйықтық қозғалыс заңдылықтары туралы көзқарасты су шаруашылығына қатысты ғимараттарды жобалауда қолдана білуді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Каналдардағы бірқалыпты және айналмалы қозғалыстарды есептеуга қабілетті болу, дағдылану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Алған білімдерін гидротехникалық ғимараттарды, суғару жүйелерін жобалауда қолдана білу.
Негізгі әдебиет
  • Ә.Әбдіраманов Гидравлика Тараз,2012