Әлемдік су теңгерімі және Жердің су ресурстары

Сипаттама: Пән табиғи сулар, олардың қорлары және таралуы, қоғам өміріндегі маңызы мен рөлі, халық шаруашылығында пайдалану, олардың тәртібі мен антропогендік қызметтің сапасына әсері, су және су шаруашылығы баланстары туралы білімді қалыптастырады. Су ресурстарын мемлекеттік есепке алуды ұйымдастырумен, су кодексімен және су объектілерінің мониторингімен таныстырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер