Основы защиты информации

Сипаттама: Пән ақпаратты қорғаудың негізгі ұғымдарын, ақпаратты қорғау әдістерінің жіктелуін, ұйымдастыру-құқықтық қамтамасыз етуді, ақпаратты қорғау саласындағы стандарттарды, рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғау тәсілдерін, қолжетімділікті шектеудің классикалық модельдерін (Белла — Ла-Падулла, Кларка — Вилсона) қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Заманауи криптожүйелерде қолданылатын компьютерлік ақпаратты қорғаудың заманауи ұйымдастырушылық, техникалық, криптографиялық және басқа әдістері мен құралдарын, осы саладағы заңдар мен стандарттарды білетін мамандар даярлау.
Міндет
  • ақпаратты қорғаудың негізгі ұғымдары және мәселелерімен таныстыру
  • ақпараттық жүйелердегі ақпараттық қауіптердің түрлерін зерттеу
  • ақпаратты қорғау үшін заманауи операциялық жүйелерінің технологиясын қолдану туралы түсініктерді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ақпаратты қорғау саласындағы негізгі ұғымдар мен стандарттар, қазіргі компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық, техникалық және бағдарламалық әдістері туралы білімдерін көрсету
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • компьютерлік жүйеде ақпараттық қауіпсіздікті қолдаудың танымал әдістері мен құралдарын қолдану
  • қазіргі заманғы операциялық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік технологияларын қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдарын қолдану туралы пікірлер қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • топта жұмыс істей білу, ақпаратты қорғау үшін практикалық жұмыс дағдыларын қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • қажетті ақпаратты жинау, жүйелеу және жалпылау, заманауи ақпараттық және операциялық жүйелерде ақпаратты қорғау үшін алған білімдерін тәжірибеде қолдану