Алгоритмизация и программирование

Сипаттама: Пәнде әртүрлі есептерді шешуде Алгоритмдеу негіздері және консольдік қосымшадағы С++ бағдарламалау тілінің көмегімен алгоритмді ұсыну сұрақтары оқытылады. Visual.Studio.NET ескерту. Күрделі деректер құрылымдарымен жұмыс кезінде көрсеткіштерді пайдалану мәселелері қарастырылды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер