Математический анализ 1

Сипаттама: Оқыту пәні "дифференциалдық есептеу" бөлімінен басталады. Бұл бөлімде келесі тараулардан теориялық және практикалық сұрақтар оқытылады: реттілік шегі, функциялардың шегі және үздіксіздігі, функциялардың дифференциялануы. "Көп айнымалылардың интегралды есептелуі және функциялары" бөлімі "Математикалық талдау" курсының екінші бөлігі болып табылады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер