Системный анализ и математические методы принятия решений

Сипаттама: Шешім қабылдау процестерін анықтайтын ұғымдар мен әдістер. Объективті модельдер кезіндегі көп критериалды шешімдер, көп критериалды баламаларды бағалау және салыстыру әдістері. Сараптамалық бағалауды құрудағы, талдау мен шешімдерді қабылдаудың заманауи тәсілдері. Операцияларды зерттеудің теориялық негіздері және детерминирленген және стохастикалық модельдер. Жаппай қызмет көрсету теориясының әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер