Проектирование систем контроля и автоматизации

Сипаттама: Қазіргі заманғы автоматтандыру жүйелерінде пайдаланылатын басқару объектілері, негізгі түсініктер, терминдер мен терминдер, технологиялық процестердің қазіргі заманғы басқару жүйелерінің техникалық және бағдарламалық құралдары, автоматтандырылған басқару жүйелерінің негізгі түрлері, оларды реттеу әдістері, технологиялық схемаларда автоматтандыру элементтері мен рәміздері қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Орындау механизмдер мен интелектуалды датчиктер, микропроцессорлық басқару құралдар білімін қалыптастыру - пәнді оқыту мақсаты болып келеді.
Міндет
  • Пәнді оқу барысында студент автоматтандырылған кешендер мен жүйелерді жобалау техникасы және мақсаттарын ұғынып, жобалауда техникалық жабдықтарды қолданумен, қабылданған шешімдерді негіздеуді үйрену керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студенттер осы пәнді оқұ нәтижесінде стандартты жобалау шешімдері мен әдебиетпен жұмыс жасауды, жобалау құжаттардың негізгі түрлерін, жоба құжаттарына қойылған талаптар құжаттамаларымен жұмыс жасауды білу керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Ақпаратты өндеу, сақтау, жабдықтар мен әдістермен ақпаратты алу, негізгі әдістермен иедену, қазіргі ел дамуында ақпарттың мәні мен тіршілікті түсінуін көрсету керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өз кемшіліктері мен артықшылықтарын критикалық есептеуді біліп, мәдени, физикалық және мамандандыру жағынан өзіндік даму, білу жабдықтары мен әдістерді өздігінше қолдану қабылеттілік.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Команда мүшесі ретінде және дербес тиімді жұмыс жасау, пән аралық жобаны,өз жауапкершілігі таныту қабілеттілік.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жаңадан енгізілетін жабдықтарды игеруді, жұмыс істеп тұрған жабдықтардың қалдық ресурстары мен техникалық жағдайын тексеруді, өнеркәсіптің өндіріс учаскелерінді керек жағдайларда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету қабілеттілік.
Негізгі әдебиет
  • 1 Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие. Под ред. А.С.Клюева. – М.: Энергоатомиздат,2000 2. Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматиза¬ции технологических процессов. Справочное пособие по содержанию и оформлению проектов. – М.: Энергоатомиздат, 1983.