Технические средства автоматизации

Сипаттама: Автоматтандырудың техникалық құралдары туралы, өнеркәсіптік аспаптар мен автоматтандыру құралдарының мемлекеттік жүйесі туралы жалпы мәліметтерді зерделейді. Негізгі мембраналық және ағынды пневматикалық элементтердің конструкциясы мен жұмыс принципін қарастырады. Пневматикалық күшейткіштердің, түрлендіргіштердің, генераторлардың, триггерлердің, есептеу құрылғыларының, бақылау-өлшеу аспаптарының, реттегіштердің және атқарушы құрылғылардың схемаларының сипатталуын зерттеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • білім алушыларда автоматтандыру жүйесінде қолданылатын техникалық құралдардың құрамы, олардың әрекет ету қағидаттары, техникалық сипаттамалары және қолдану салалары туралы білімді, сондай-ақ қажетті аспаптар мен құрылғыларды таңдауды жүзеге асыру білігін қалыптастыру
Міндет
  • 1. Автоматтандыру жүйесін әзірлеу кезінде пайдаланылатын техникалық құралдардың әрекет ету принциптерін, техникалық сипаттамаларын және қолданылу салаларын зерделеу
  • 2. Білім алушыларда қажетті техникалық құралдарды таңдау және таңдалған аспаптар мен құрылғыларға тапсырыстық спецификацияларды құру біліктерін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Кешенді инженерлік қызметтегі және аспаптар жасаудағы жаратылыстану-ғылыми пәнінің негізгі заңының білімі, математикалық талдаудың және модельдеудің әдістері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Бағдарламалық және аппараттық құралдар негізіндегі ақпаратты сақтау және көрсету құралдарын жасауды орындау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешімдердің алдын-ала техникалық экономикалық негізін өткізу, өндірістік учаскелерді жасау және пайдаланудың прогрессивті амалдарын қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Микропроцессордың негізгі түрлерін таңдауды, жобалаудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін, әртүрлі қолдануларға арналған жалпылай барлық микропроцессордық жүйелерді жүзеге асыру, элементтер параметрлерінің мәндерін таңдаумен байланысты есептеулерді орындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жаңа енгізулерді меңгеру қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1. Подлесный Н.И., Рубанов В.Г. Элементы систем автоматического управления и контроля. - Киев: Вища школа, 1991. 2. Фарзане Н.Г., Илясов Л.В. Технологические измерения и приборы. - Москва: ВШ, 1989. 3. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений. - М.: Энергоатомиздат, 1986.