Измерительные преобразователи

Сипаттама: Әртүрлі физикалық шамаларды айырбастау әдістерін зерттейміз. Түрлендіргіштердің жіктелуі, сипаттамалары және блок-схемалары. Параметрлік және генераторлық өлшеу түрлендіргіштері. Сұйықтық пен көлемдік материалдардың шығынын және мөлшерін, температурасын, қысымын, деңгейін, ылғалдылығын өлшеу, ерітінділер мен газдардың концентрациясы.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәндерді оқудың мақсаты - өлшеудің теориялық негіздерімен таныс және қазіргі заманғы әдістер мен өлшеу құралдарын қолдануға қабілетті білікті мамандарды дайындау.
Міндет
  • Курстың мақсаты: - қолданыстағы өлшем құралдарын және автоматтандыру жүйелерін жіктеуді меңгеру; - функционалдық кіші жүйелердің сипаттамаларын анықтау, оларды құру әдістерін игеру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өлшеу түрлендіргіштері, типті технологиялық үдерістерді автоматтандыру пәндерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қателіктер көзқарасымен қарағанда өлшеу құралы мен әртүрлі әдістерді талдау және салыстыру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Эксплуатациялық қолдануымен және қажетті нақты өлшеуді өлшеу түрлендіргіштерімен сәйкестіре отырып рационалды қолдану мен дұрыс таңдау;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Нақты өлшеуді өлшеу түрлендіргіштерімен сәйкестіре отырып рационалды қолдану мен дұрыс таңдау;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өлшем түрлендіргішімен сәйкестіре отырып рационалды қолдану мен дұрыс таңдау
Негізгі әдебиет
  • 1. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация. –М.: Издательский центр «Академия», 2007. 2. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические измере-ния. М.: Высшая школа, 2002.