Источники биомедицинской информации

Сипаттама: Дисциплина мынадай бөлімдерден тұрады. Диагноз қою. Ағзаның жағдайы (СБО), "функционалдық деңгейі" (ФУ), жиынтығы диагностикалық ауыспалы: физиологиялық процестер және медициналық - биологиялық көрсеткіштері (ФП және АТЗ). Көрсеткіштер мен процестер физикалық процестерді және айнымалы (ФП және П), олар жауап берсе, өлшеу түрлендіргіші(ИП). Демалыс өлшеу электрлік сигналдар (ЭС), тірек параметрлері туралы ақпаратты объектінің жағдайы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Мақсаты - қамтамасыз ету маман меңгерген принциптер мен технологиялар диагноз қою базасында зертханалық-клиникалық зерттеулер.
Міндет
  • Edge: -Диагноз қою. - Ағзаның жағдайы - Диагностикалық- "функционалдық деңгейі" (ФУ). Жиынтығы диагностикалық индикаторлар: физиологиялық үрдістер мен медико - биологиялық көрсеткіштерінің (ФП және АТЗ). -Көрсеткіштер мен процестер физикалық процестерді және айнымалы (ФП және П), олар жауап берсе, өлшеу түрлендіргіші(ИП). -Демалыс өлшеу электрлік сигналдар (ЭС), тірек параметрлері туралы ақпаратты объектінің жағдайы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • биологиялық объектілердің сипаттамаларын зерттеудің биофизикалық және физикалық-химиялық әдістерін білу және түсіну, оларға әсер етудің әртүрлі тәсілдері кезінде жауап биосигналдарын қалыптастыру;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • медициналық техниканы тексеруді, калибрлеуді, жөндеуді жүзеге асыру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • пациенттер мен қызметкерлер үшін оларды қауіпсіз қолдануды ескере отырып, медициналық жабдықтар мен олардың элементтерін пайдаланудың сенімділігін талдау және болжау қабілеті;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • пациенттер мен қызметкерлер үшін оларды қауіпсіз қолдануды ескере отырып, медициналық жабдықтар мен олардың элементтерін пайдаланудың сенімділігін талдау және болжау қабілеті;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Медициналық аспаптарға қызмет көрсету дағдыларын үйрену және меңгеру
Негізгі әдебиет
  • 1. Zamorano J.L. the ESC Textbook of Cardiovascular Imaging. Springer, 2010. - 648 p. 2. Медициналық аспаптар. Әзірлеу және қолдану. Ред. Қазақ Тілі М: медициналық кітап, 2004. - 720 с., ил. 3. Медициналық құралдар, аппараттар, жүйелер және кешендер. 1-бөлім. Тех. экспресс-диагностикаға арналған әдістер мен аппараттар. Қазан, 2004. - 176 б. 4. Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson. Biomedical Engineering Handbook, 4th Edition. CRC Press, 2015. – 5430 p. 5. Кореневский Н.А., Попечителев Е. П. Биотехникалық жүйесі, медициналық мақсаттағы. Оқулық. Ескі Оскол: TNT, 2016. 688 б. 6. "Баян Сўлу" Ақ А., Юлдашев З. М. медициналық мақсаттағы биотехникалық жүйелерді жобалау. Биообъектілердің жағдайын бағалау құралдарын жобалау. Оқулық. Ескі Оскол: TNT, 2017. 470