Проектный менеджмент

Сипаттама: Ара үдеріс тәртіптің байқауының басқарманың сұрақтары жобалармен ара мен сырттың курстарымен өзара байланыстар мамандыққа қарастырылады, тарт- инвестицияның тиімділігінің көтермелеуінің жол в

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • әннің оқыту мақсатымен « жобаның басқармасы» басыпал қағидалы және қолданбалы кәсіби біліммен және ұсталықтармен ара кәсіпорынның инвестициялық қызметінің облыс болып табылады,
Міндет
 • Кейін пәнңің байқауының «жобаның басқармасы» студенттер білу керек: - туралы инвестицияның түрлі көріністерінде айқын түсінік болу, жерде және инвестициялық қызметтің рөлінде ара
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жоғарғы білімді және кең ойлау қабілеті бар жеке тұлға болып қалыптасуға қажет жаратылыстану (саяси, әлеуметтік, экономикалық, құқықтық)ғылымдары облысындағы білімдерге ие.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Системалык анализды жұмыс модельдарында қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Системалык анализды жұмыс модельдарында қолдану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жана технологияларды қолдана білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Жобаларды басқарудағы негізгі ұғымдар.
 • Жобаны басқарудың тарихи аспектілері
 • Инновацияны басқару: мазмұны, принциптері, функциялары, субъектілері
 • Инновациялық жобаларды инвестициялау
 • Инновациялық жобаны бизнес-жоспарлаудың мәні.
 • Инвестициялық жобаны сараптау және бағалау
 • Жобаны басқару негіздері. Кәсіпорындағы қызмет түрлері.
 • Жоба командасы. Басқару субъектілері.
 • Жобаларды басқарудың функционалдық мәселелері және оларды шешу.
 • Жобаның коммуникацияларын басқару
 • Инвестициялық жобаны қаржыландыру тәсілдері мен көздері.
 • Жобалардың Тәуекелдерін басқару. Сапалық және сандық талдау жобалау
 • Жобаның желілік көрінісі.
 • Жұмыс барысын басқару және бағдарламаны пайдалана отырып күнтізбелік жоспарлау
 • Жобаны Күнтізбелік жоспарлау
Негізгі әдебиет
 • 1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16.07.2001г. №242-1. 2 Волков И.М., Грачев М.В. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 495с. 3 Гранецкий В.Н., Слонец И., Жакенова Г.И. Управление проектом. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014. – 127 с. 4 Максимов В.Ф. Инвестирование. : Учеб. пособие для вузов. – М: «МЭСИ», 2010. – 85с. 5 Мазур Н.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. М.: 2008– 600с. 6 Масловский, В. П. Управление проектами. Электронный учебно-методический комплекс. 2007г.