Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности

Сипаттама: Бұл пән кәсіпорынның жағымсыз сыртқы әсерлерге қарсы тұру қабілетін қамтамасыз ететін жағдайын зерттейді. Оның тұрақтылығын әртүрлі, оның ішінде сыртқы ортада қалыптасатын қолайсыз жағдайларда, оның кәсіпорын қызметіне әсер ету сипатына, ішкі өзгерістердің ауқымы мен сипатына қарамастан қамтамасыз ету мүмкіндігі қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • кәсіпорын қызметінің экономикалық қауіпсіздігіне байланысты ықтимал әсерлерді зерттеу
Міндет
  • кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • кәсіпорынның өзара әрекетінің экономикалық механизмдерін білу, туындайтын тәуекелдерге сәйкес кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін қарастыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • кәсіпорынның экономикалық зиянын есептеуді білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • кәсіпорын үшін пайда болатын барлық қатерлерді болжау және анықтай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • мемлекеттік деңгейде экономикалық өзара іс-қимылдарды қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • алынған білімді тәжірибеде қолдану.
Негізгі әдебиет
  • Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности: учебник/ С.Е. Лелюхин, А.М. Коротченков, У.В. Данилова. – Москва: Проспект, 2017 – 336 с.
Қосымша әдебиеттер
  • Предпринимательское право. Учебник / под ред. Р. А. Курбанова; С. А. Азарова и др. – М.: Проспект, 2019. 797 с.