Кибербезопасность в экономике

Сипаттама: Киберқауіпсіздік ұғымы желілердің, бағдарламалардың және деректердің тұтастығын цифрлық шабуылдардан қорғауға арналған әдістер, технологиялар мен процестердің жиынтығын білдіреді. Кибершабуыл-құпия ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу, оны көшіру, өзгерту немесе жою. Пайдаланушылардан ақша қаражатын бопсалау немесе компаниядағы жұмыс үрдістері бұзылу кезіндегі мүмкіндігі қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • әлеуетті жаңа қауіптерді анықтау үшін жаңа объектілер мен олардың құрамдас бөліктерін дамыту, өзара іс-қимыл және құру бағыттары бойынша ықтимал әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік үдерістермен таныстыру.
Міндет
  • экономикада киберқауіпсіздіктің экономикалық заңдылықтарын қолдану мүмкіндігін қарастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • кәсіпорын қызметінде туындайтын ықтимал қауіп-қатерлерді анықтау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • кәсіпорынның ықтимал киберқауіпсіздігін ұсыну
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ықтимал қауіптердің пайда болуы мен жіктелуін білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • кәсіпорын қызметіндегі қауіптілікті анықтай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • кәсіпорын қызметіне кешенді бағалау жасау
Негізгі әдебиет
  • Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности: учебник/ С.Е. Лелюхин, А.М. Коротченков, У.В. Данилова. – Москва: Проспект, 2017 – 336 с.
Қосымша әдебиеттер
  • Предпринимательское право. Учебник / под ред. Р. А. Курбанова; С. А. Азарова и др. – М.: Проспект, 2019. 797 с.