Защита информации

Сипаттама: Пән қорғау объектілерінің жіктелуін, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын (вирустардан қорғау, рұқсат етілмеген кіруден қорғау, ашық желілерде ақпаратты қорғау), қорғау жүйелерін құрудың негізгі принциптерін қарастырады. Ақпаратты қорғау үшін криптографиялық алгоритмдерді қолдану дағдыларын қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер