Бюджетная система Республики Казахстан

Сипаттама: Бюджет жүйесі мемлекеттің заңды, жеке тұлғалармен және өңірлермен орталықтандырылған ақша қорын – бюджетті қалыптастыру және пайдалану жөніндегі қаржылық қатынастарының жиынтығы, оларды қалыптастыру және орындау әдістері мен тәсілдері, сондай-ақ осы қатынастарды басқару органдарының жиынтығы ретінде зерделенеді. Басқаша айтқанда, Бюджет жүйесі-барлық деңгейдегі бюджеттердің және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының, сондай-ақ экономикалық қатынастар мен құқықтық нормаларға негізделген бюджет процесі мен бюджеттік қатынастардың жиынтығы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер