Финансовая безопасность и управление бюджетными рисками

Сипаттама: Бюджеттің тұрақтылығына теріс әсер ететін сандық және сапалық бағалауға жататын сыртқы орта факторларының және басқарушылық шешімдердің әсері салдарынан бюджет шығындарының туындау ықтималдығы зерделенеді. Бюджеттік тәуекелдерді басқару - белгілі бір дәрежеде болжанбаған оқиғалардың басталуын болжауға және өңірлердің Шығыс міндеттемелерінің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету мақсатында осындай оқиғалардың басталуының теріс салдарын жоюға немесе төмендетуге шаралар қабылдауға мүмкіндік беретін, бюджет процесінің жекелеген қатысушылары жүзеге асыратын іс-шаралар, тәсілдер мен әдістер жиынтығы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер