Стратегический маркетинг

Сипаттама: Бұл пәннің мақсаты - қызметті басқарудағы стратегиялық маркетингтің рөлін көрсету, маркетингтің аналитикалық аспектілерін зерттеуді жеңілдету, сатып алу және т.б. кәсіпорынның дамуы бағдарланған стратегияны әзірлеу үшін маркетингтік ақпаратты талдауды көрсету.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер