Интернет-маркетинг

Сипаттама: Пән интернет желісінде компания өнімдерін жылжытуға бағытталған маркетингтік іс-шаралар жүйесін құрудың теориялық және практикалық негіздерін ашады, digital саласында бренд имиджін қалыптастыру, клиенттердің адалдығын арттыру. Электронды нарықта маркетингті басқарудың әдістері мен тәсілдері, интернет сауда нарығын болжау қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жаһандық ақпараттық ортада сауда мен жарнаманы қабылдауды ерекшеліктерін меңгеру
Міндет
  • Электронды нарыкта маркетинті басқарудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Экономиканы жарһандану жағдайында маркетингтік қағидаларды жүзеге асыруда білімдерді меңгерген.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Нарықты болжау мен меңгеру әдісетрі туралы білім жүйесін игеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Лоистиканы басқару мен брендингті жүргізуді тиімді ұйымдастыра алуі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жаратылыстану ғылымы саласында (Әлеуметтік, гумантиралық,экономикалық) кең көзқарас пен жоғары ойлау мәдениеті қалыптастыруға әсер ететін пәндерді меңгереді.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Келешектегі қызметте стандартты жағдайларды шешуде кәсіптік дағдыға ие болады.
Негізгі әдебиет
  • Хенсон У. Интернет-маркетинг. – Спб.: Питер, 2011. Пол Доулинг, Бренд Тейлор, Джошуа Тестерман. Реклама и маркетинг в интернете. - М.: «Альпина Паблишер», 2013. Основные методы интернет-маркетинга [ Электронный ресурс ]. –http://www.kokh.ru. Особенности глобального маркетинга в Интернет [Электронный ресурс]. – http://www.phpshop.ru/info/ID_9.html. 4. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009.