Ландшафтное проектирование

Сипаттама: Пәндер жобаға бағытталған - практикалық зерттеулер барысында магистранттар аумақты жобалау алдындағы зерттеулерге негізделген қаланың архитектуралық-ландшафтық ұйымдастыруы бойынша әртүрлі мәселелерді тұжырымдамалық шешу бойынша жобаны әзірлейді. Жоба теориялық материалды дамытуға және шоғырландыруға, сондай-ақ оны ландшафтық жобалауда практикалық қолдану дағдыларын игеруге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер