Қимыл және мобильді өзара әрекеттесуі

Сипаттама: Бұл курста стандартты енгізу құрылғылары сияқты емес компьютерлік және мобильдік құрылғыларға енгізу құрылғылары ретінде адамдардың қимылдарын қабылдауға мүмкіндік беретін әртүрлі технологиялардың, компьютерлік көрудің библиотекалары мен фреймворктары мүмкіндіктерін егжей-тегжейлі талдау ұсынылады. Тактильді технологиялардың келешегі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер