Оптимизация и численные методы

Сипаттама: Пәннің мазмұны базалық математикалық модельдерді меңгерумен, сонымен қатар оңтайландыру әдістерін дамытудың қазіргі заманғы бағыттарымен танысумен байланысты сұрақтар шеңберін қамтиды. Вариациялық есептеу, оңтайлы басқару және сызықты емес бағдарламалау міндеттеріне ерекше көңіл бөлінеді. Курс деректерді беру модельдері үшін оңтайландыру есептерін шешу үшін қажетті теориялық және практикалық мәліметтерден тұрады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер