Компьютерные методы в научных исследованиях

Сипаттама: Ақпараттық технологиялар ғылыми зерттеулердің құралы ретінде. Ақпараттық технологиялармен ұсынылатын мүмкіндіктер. Математикалық модель. Математикалық модельдегі нақты құбылыстардың жақын сипаттамасы. Есептеуіш алгоритмдер. Есептеу эксперименті. Ғылыми зерттеулер нәтижелерінің визуализациясы. Визуализацияның негізгі принциптері. Әртүрлі физикалық есептер үшін визуализация мысалдары. Ғылыми ақпаратты ұсыну.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер